• موقعیت : تهران ، کامرانیه
  • مساحت : 5400m2
  • کارفرما : آقایان بحری و رضائی
  • سال ساخت : 1395-1398
  • تیم طراح : آتلیه فضا سرا
  • وضعیت : ساخته شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language