• نام پروژه : ساختمان اداری تجاری ارباب جمشید
  • موقعیت : تهران ، خیابان منوچهری
  • مساحت : 6700m2
  • کارفرما : آقایان رضائی و بحری
  • سال ساخت : 1397-1400
  • تیم طراح : آتلیه فضا سرا
  • مجری : گروه مهندسی فضا سرا
  • وضعیت : درحال ساخت

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language