• موقعیت : تهران ، کاشانی
  • مساحت : 1300m2
  • کارفرما : آقای مصلی
  • سال ساخت : 1395-1398
  • تیم طراح : آتلیه فضا سرا
  • وضعیت : ساخته شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language