• موقعیت: تهران
  • مساحت : 1250m2
  • کارفرما : آقای فرشاد بخت
  • سال ساخت : 1392-1395
  • تیم طراح : آتلیه فضا سرا
  • وضعیت : ساخته شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language