• موقعیت : تهران ، خیابان شربیانی
  • مساحت : 2300m2
  • کارفرما : آقای فرهاد عبداله پور
  • سال ساخت : 1397-1400
  • تیم طراح : آتلیه فضا سرا
  • وضعیت : درحال ساخت

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language