مهندسان ناظر مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری‌ها) ارائه نمایند.

تیم مهندسین ابنیه سازان فضاسرا در جهت تکمیل کردن خدمات مهندسی در زمینه نظارت بر چندین پروژه ساختمانی فعال بوده و در این بخش از خدمات مهندسی شرکت بیش از200 هزار متر مربع پروژه های طراحی و نظارت انجام گردیده و همواره سعی بر آن بوده که همه پروژه ها در بالاترین سطح کیفیت انجام گردد.

مهندس ناظر به فرد حقیقی و یا شرکت حقوقی گفته میشود که دارای پروانه نظارت از سازمان نظام مهندسی است، مهندس ناظر وظیفه کنترل ساختمان و اجرای صحیح عملیات ساختمانی، ابنیه ساختمانی نظیر سازه ساختمان، معماری ساختمان، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان جهت رعایت اصول و مقررات ملی ساخت و ساز را برعهده دارد، مهندس ناظر پروژه باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری‌ها) ارائه نماید، مراحل اصلی کار عبارتند از:

 1. پی‌سازی
 2. اجرای اسکلت
 3. سفت‌کاری
 4. نازک‌کاری
 5. پایان کار

وظیفه مهندس ناظر نظارت بر حسن اجرای مشخصات فنی نقشه های سازه و معماری و تأسیسات میباشد این امر مستلزم این است مهندس ناظر دارای دانش فنی به روز باشد.

وظایف مهندس ناظر در مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین‌نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۷۵) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تدوین شده‌است و تا زمان تصویب و ابلاغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیز وظایف مهندس ناظر چنین بیان شده‌است:

 1. نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه.
 2. گواهی مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات
 3. اعلام تخلف به شهرداری
 4. آشنا به نقشه های برق و ساختمانی و مکانیک و به عبارت دیگر قادر به خواندن نقشه ها.
 5. آشنا به ابزار و تجهیزات و مواد و مصالح برقی .
 6. آشنا به ابزار و تجهیزات و مواد و مصالح برقی .
 7. آشنا به مقررات ملی و آئین نامه ها و اصول فنی اجرا و استانداردهای معتبر کشور و جهانی .
 8. آشنا به اصول نظارت و تکنیک های مربوطه .
 9. آشنا به سیستمهای برقی فشار ضعیف و متوسط و قوی .
 10. آشنا به عملیات نصب و نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی .
 11. آشنا به طراحی تاسیسات برقی .
 12. آشنا به مقررات ایمنی .
 13. آشنا به برنامه ریزی و کنترل پروژه .
 14. آشنا به نحوه تهیه گزارشات جهت ارائه به ارگانهای ذی ربط .
 15. داشتن روابط عمومی مطلوب جهت ایجاد ارتباط خوب با مالک و مجری و طراح و سایرین .

در حال حاضرکارهای ارجاع شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به مهندسان به صورت تک ناظره و چهار ناظره می باشد.بناهای با متراژ (زیربناکل) زیر۱۵۰۰مترمربع تک ناظره و بناهای بالای این متراژ به صورت ۴ ناظره می باشند.

تذکر: قوانین ذکر شده در مورد تک ناظره و چهار ناظره مربوط به شهر تهران می باشد و ممکن است در شهرهای مختلف عملکرد متفاوت باشد.

تمام مسئولیت های حرفه ای نظارت ساختمان از لحاظ سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری بر عهده یک نفر مهندس عمران یا مهندس معمار می باشد.  فقط در شرایط کنونی پس از درخواست مالک جهت دریافت کنتور برق و طی شدن مراحل اداری از طریق سیستم ارجاع برق اماکن، یک نفر مهندس برق جهت کنترل اقدامات انجام شده انتخاب می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد به علت اینکه ساختمان در مراحل پایانی می باشد بسیاری از موارد نادیده انگاشته می شود.

مسئولیت نظارت به صورت جمعی و بر اساس تخصص برعهده ۴ نفرمی باشد. یکی از افراد مهندس ناظر ساختمان (مهندس عمران یا مهندس معمار) علاوه بر وظایف فردی خود، مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مکاتبات با مراجع صدور پروانه و … را عهده دار می شود و عنوان ناظر هماهنگ کننده به وی داده می شود.

ناظر هماهنگ کننده شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم کننده گزارش های مرحله ای کار به شهرداری، سازمان استان و یا سایر مراجع ذی ربط می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language