• موقعیت : تهران ، بلوار دریا
  • مساحت : 1250m2
  • کارفرما : آقای شاه محمدی
  • سال ساخت : 1394-1396
  • تیم طراح : آتلیه فضا سرا
  • وضعیت : ساخته شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language